فیلم : تئاتر قزوین از ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات رنج می برد


دریافت
26 MB

به گزارش ایرنا، سعید شیخی روز چهارشنبه در استودیو خبری ایرنا قزوین افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر حرکت های خوبی از سوی شهرداری قزوین برای تئاتر اتفاق افتاده است و هم اکنون سالن تئاتر شهر در حال ساخت است که در مراحل پایانی کار قرار دارد.
نگرانی اغلب هنرمندان تئاتر استان این است که این پروژه به دست هنرمندان تئاتر نرسد و مانند سالن بانوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین به سختی بتوانیم از آن استفاده کنیم و این بسیار برای ما نگران کننده است که پروژه ای به نام تئاتر شهر باشد ولی تئاتری شاید در آن اجرا نشود.  
امیدوارم که این اتفاق خوب رقم بخورد و اهالی تئاتر سالن مجهزی برای اجرای نمایش های خود در آینده نه چندان دور داشته باشند.

https://criticalstrike.ir/03/02/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d9%85/