محدودیت‌های رانندگی برای رانندگان مبتدی چیست؟

خبرگزاری ایسنا

سرهنگ علی رضایی در این خصوص بیان کرد: افراد دارای گواهینامه پایه سوم در 3 ماهه اول همان سال دریافت گواهینامه نباید تنها پشت فرمان بنشینند و حتما یابد هنگام رانندگی در جاده یک فرد دارای گواهینامه پایه دوم و یا یکم و یا یک نفر دارنده گواهینامه پایه سوم که او نیز 3 ماه از دریافت گواهینامه پایه سومش گذشته باشد را به همراه خود داشته باشند.

وی افزود: ممنوعیت رانندگی از ساعت 24 تا 5 و ممنوعیت رانندگی در معابر برون شهری به استثناء معابر بزرگراهی بین شهری تا فاصله حداکثر بیست و پنج کیلومتر از شهر جزو الزامات و قوانین برای این دسته از افراد است.

رئیس پلیس راه شمال استان ادامه داد: ارتکاب تخلفات منجر به اخذ نمره منفی و تقصیر در تصادف منجر به جرح و فوت حسب نظر کارشناس تصادفات و عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص منجر به شرایط خاص برای دارندگان گواهینامه پایه سوم می شود.

وی اظهار داشت: در صورتی که برای پلیس، عدم رعایت شرایط و محدودیت‌های این دستورالعمل احراز گردد، گواهینامه رانندگی مرتکب را پس از اعمال قانون، با ارائه رسید ضبط کرده و آن را برای تجدید آموزش، حداکثر ظرف یک هفته به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی محل سکونت فرد ارسال می کنند.

سرهنگ رضایی، گفت: رانندگان مشمول این دستورالعمل با رسید گواهینامه، تا یک ماه پس از زمان ضبط گواهینامه فرصت دارند به مرکز صدور گواهینامه پلیس محل سکونت خود مراجعه و در دوره های آموزش مجدد در یکی از آموزشگاه ها با ارائه معرفی نامه پلیس شرکت کنند.

وی بیان کرد:  اعتبار گواهینامه مشمولین ماده 5 این دستورالعمل یک ماه پس از ضبط آن به اتمام می رسد راننده مربوطه صرفاً پس از ارائه گواهی آموزشی مورد تایید پلیس، می تواند درخواست تجدیداعتبار گواهینامه کرده و اتمام اعتبار گواهینامه به معنای ابطال آن نیست.

رئیس پلیس راه شمال استان تصریح کرد: تجدید اعتبار گواهینامه در صورت عدم ارائه گواهی آموزشی توسط فرد ذینفع به مرکز صدور گواهینامه پلیس در مهلت مقرر یک ماهه، منوط به گذراندن دوره آموزشی یک هفته ای و اخذ مجدد آزمون انجام می پذیرد و اعتبار گواهینامه تجدید شده از تاریخ صدور تا زمان باقیمانده از یک سال اول تابع شرایط و محدودیت‌های این دستورالعمل است.

وی تاکید کرد: کلیه دارندگان گواهینامه پایه سوم موظفند در یک سال اول اخذ گواهینامه جدید الصدور بر روی شیشه جلو سمت راست و عقب سمت چپ خودرویی که با آن رانندگی می کنند علامت مثلث خطر با مفاد نوشتاری “احتیاط راننده مبتدی” را نصب کنند و در صورت عدم نصب این علامت مجاز به رانندگی در معابر عمومی نیستند که شکل و  ابعاد و مشخصات این علامت پس از قبولی در آزمون از سوی آموزشگاه‌های رانندگی به مهارت آموز تحویل می شود.

سرهنگ رضایی گفت: بایدها و نبایدهای رانندگی در دوره های آموزشی در اموزشگاه ها به افراد متقاضی آموزش داده می شود و پلیس نیز به منظور حفظ جان رانندگان مبتدی و سایر کاربران ترافیکی بر نحوه اجرای این محدودیت ها نظارت می کند.

محدودیت‌های رانندگی برای رانندگان مبتدی چیست؟