بازنشستگی پیش از موعد ۱۳۲۶ نفر در مشاغل زیان‌آور اردبیل تأیید شد

خبرگزاری ایسنا

بهروز رحیم‌زاده ۳۰ بهمن در جلسه بررسی پرونده‌های سخت و زیان‌آور گفت: طی سال جاری تعداد نزدیک به هزار و ۵۰۰ درخواست جهت شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور در استان اردبیل ثبت و تشکیل پرونده شد که کمیته مربوطه پس از رسیدگی و انجام کارشناسی‌های لازم، ماهیت هزار و ۳۲۶ عنوان شغلی مورد تقاضا را سخت و زیان‌آور تشخیص داد.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد: کارهای سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

 رحیم‌زاده افزود: کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور متشکل از نماینده اداره کار، تأمین اجتماعی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان پس از بررسی سوابق و شرایط محیط کار نسبت به سخت و زیان‌آور بودن شغل درخواست شده تصمیم‌گیری می‌کند.

 وی گفت: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مستحق برخورداری از مزایای مضاعفی هستند که در این میان می‌توان به بازنشستگی زودتر از موعد و بدون درنظرگرفتن شرط سنی با داشتن ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در شغل مورد بررسی، پرداخت حق بیمه مازاد بر درصد معین توسط کارفرما و انجام معاینات منظم توسط مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرد.

 سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان اینکه اجرای آئین‌نامه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در راستای صیانت از سلامت جسمی و روانی بیمه‌شدگان است، گفت: مطابق این آیین‌نامه عوامل زیان‌آور باید در کارگاه‌ها کاهش‌یافته و یا از بین برود تا از این طریق نیروی کار در فضایی ایمن فعالیت کرده و پس از دوران بازنشستگی در سلامت کامل به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد.

بازنشستگی پیش از موعد ۱۳۲۶ نفر در مشاغل زیان‌آور اردبیل تأیید شد