۱۲ سرمایه گذار در نواحی صنعتی قزوین جذب شد

خبرگزاری ایرنا :

رضا صفاری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد ۶ سرمایه گذار در ناحیه صنعتی اسفرورین، سه سرمایه گذار در ناحیه صنعتی دانسفهان و سه سرمایه گذار نیز در ناحیه صنعتی طارم سفلی جذب شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اظهار داشت: با ساخت و بهره برداری از واحدهای تولیدی مربوط به این سرمایه گذاران برای ۱۷۲ نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی می شود.

این مسوول ادامه داد: حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده مربوط به این سرمایه گذاران حدود ۶۰ میلیارد ریال بوده و سه هکتار زمین دارای زیرساخت و امکانات به این تعداد سرمایه گذار در نواحی صنعتی استان قزوین واگذار شده است.

وی با بیان نواحی صنعتی بهترین بستر برای توسعه صنایع کوچک مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی مناطق است، افزود: تلاش داریم با ارتقای زیرساخت ها شاهد رشد جذب سرمایه گذار در نواحی صنعتی استان قروین باشیم.

استان قزوین در حال حاضر دارای ۶ ناحیه صنعتی است.

نواحی صنعتی از شهرک های صنعتی کوچک تر بوده و مساحت آنها زیر ۱۰۰ هکتار است.

۱۲ سرمایه گذار در نواحی صنعتی قزوین جذب شد