مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: ۷۳۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت شد

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای بند (40) و همچنین بند (34) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه کل کشوردر سال جاری 7هزار 300 میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات و کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی پرداخت شد.

امید حاجتی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با با تشریح این خبر گفت: دراجرای بند (34) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه کل کشور در سال جاری، هزار و 550 میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات پرداخت شد. با احتساب واریز مرحله قبل به مبلغ 2هزار و 226 میلیارد ریال جمعا د سال جاری 3هزار و776 میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شد.

همچنین در اجرای بند (40) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه کل کشور در سال جاری نیز 5 هزار 750 میلیارد ریال بابت کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی به این وزارت خانه پرداخت شد که با احتساب سه هزار میلیارد ریال مرحله قبل، جمعا 8 هزار 750 میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شد.

لازم به ذکر است، ردیف 34 از جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه کل کشور مربوط حمایت از نشرکتاب و مطبوعات و ردیف 40 نیز مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی می‌باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: ۷۳۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت شد