تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با همسایگان

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از گمرک، «علیرضا مقدسی» در خصوص تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه اظهار داشت: از کل تجارت ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تنی ایران، به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بین ایران و همسایگان در ۱۰ ماهه امسال تبادل شد که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از صادرات ۱۰۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تنی کشور به ارزش ۳۸ میلیارد و  ۷۶۳ میلیون دلاری، ۶۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد در وزن و ۲۳ درصد در ارزش رشد داشته است.

مقدسی در خصوص میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۱۸ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور اول خریدار کالاهای ایرانی در بین همسایگان هستند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عمان با خرید ۵۶۴ میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان با ۴۳۸ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۲۵ میلیون دلار، قطر با ۱۱۷ میلیون دلار، بحرین با هفت میلیون دلار و عربستان با ۴۱ هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران قرار دارند.

مقدسی در خصوص میزان واردات کالا از همسایگان گفت: از کل واردات ۱۰ ماهه کشور به میزان ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده که ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد در وزن و ۶۳ درصد در ارزش رشد داشته است.

وی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشورهای همسایه گفت: امارات با فروش ۱۳ میلیارد دلار کالا، ترکیه با چهار میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار، عراق با ۹۲۰ میلیون دلار و عمان با ۴۵۳ میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تامین نیازهای ایران بودند.

وی افزود: پاکستان با ۲۰۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان با ۳۴ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶ میلیون دلار، کویت با ۱۱ میلیون دلار، قطر با هفت میلیون دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار دلار به ترتیب در رتبه های بعدی تامین کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۰ ماهه امسال قرار دارند.

مقدسی تاکید کرد: سیاست قطعی دولت سیزدهم، تقویت همه جانبه روابط با کشورهای همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان در رویه های واردات، صادرات و ترانزیت در دستور کار همه سازمان ها و متولیان  تجارت خارجی قرار دارد.

به گزارش ایرنا، ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.

تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با همسایگان