تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید محصولات گیاهی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، « شاهپور علائی‌مقدم » در خصوص اهداف تشکیل این قرارگاه افزود: بررسی و نظارت بر فرایند تولید محصولات گیاهی (از زمان کاشت، داشت، برداشت تا مصرف ) و ارسال به بازارهای خارجی با رصد و پایش به موقع و منظم با برقراری ایستگاه‌های شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی، نظارت بر تدارک و توزیع سموم و تجهیزات و فرآورده های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی و فعال کردن و تجهیز پست‌های قرنطینه‌ای و نظارت مستمر بر بهداشت محصولات گیاهی صادراتی از اهداف تشکیل این قرارگاه است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص الزامات محقق شدن اهداف این قرارگاه گفت: یکی از الزامات اجرایی شدن مصوبات این قرارگاه استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی در ستاد و استان‌ها است.

وی افزود: مقرر شد تا مدیران حفظ نباتات در استان‌ها با تشکیل جلسات قرارگاه به صورت منظم و مستمر به رصد و پایش محصولات گیاهی از مزرعه تا مصرف بپردازند.

علائی مقدم گفت: باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت عوامل ذیربط و سایر نهادهای مرتبط؛ گام‌های اساسی درجهت تحقق این مسیر مهم در جامعه را برداریم.

تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید محصولات گیاهی