خبرهای آموزش و پرورش را در گروه جامعه مشاهده کنید

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، با توجه به تغییرات انجام شده در صفحه اصلی خبرگزاری فارس، مخاطبان خبرهای آموزش و پرورش می توانند از این پس، این اخبار را در صفحه جامعه در گروه «آموزش و پرورش» ملاحظه کنند.

برای مشاهده اخبار آموزش و پرورش یعنی صفحه مدرسه گروه تعلیم و تربیت می توانید به آدرس https://www.farsnews.ir/social/school مراجعه کنید.


خبرهای آموزش و پرورش را در گروه جامعه مشاهده کنید