ایران محموله دارویی به سازمان ملل اهدا می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – وزیر بهداشت در دیدار با نمایندگان سازمان‌های بین المللی مستقر در ایران گفت: پیشنهاد اهدای محموله دارویی به سازمان ملل از سوی وزیر امور خارجه کشورمان مطرح شده است.

٩٧ درصد بازار دارویی ایران از نظر عددی تولید داخل است و ایران در دوران تحریم‌ها و کرونا دارو‌های مورد نیاز بیماران را در کشور تولید کرد.

وزیر بهداشت همچنین مقابله با کرونا را از شاخص‌های مهم بهداشتی از نظر سازمان‌های بین المللی معرفی کرد و گفت: تا دو هفته آینده به پیک کرونا می‌رسیم. اکنون به دلیل واکسیناسیون مرگ و میر زیر ١٠٠ نفر و کمتر از بسیاری کشور‌های توسعه یافته است. پیش بینی می‌کنیم در نهایت مرگ و میر در اوج پیک ششم به ١۵٠ نفر برسد.

طبق آمار رسمی، تاکنون ١٣۵ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است. ٩٠ درصد جمعیت هدف یک دوز ، ٨٣ درصد دوز دوم و ٣٠ درصد دوز سوم را تزریق کرده‌اند.

ایران محموله دارویی به سازمان ملل اهدا می‌کند