لزوم ارائه کارت واکسن یا تست منفی کرونا برای حضور در محل کار

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: بر اساس طرح  مدیریت هوشمند حضور کارکنان در محل کار خود با ارائه کارت واکسن یا تست منفی هر ۱۵ روز یکبار خواهد بود.

شیراوژن اعلام کرد که رویکرد ستاد ملی کرونا ترویجی و توصیه ای است  تا  تزریق  واکسن انجام شود. اگر کارمندی به هر دلیل واکسن را تزریق نکند باید  تست منفی کرونا هر روز ۱۵ روز یکبار  ارائه دهد.

لزوم ارائه کارت واکسن یا تست منفی کرونا برای حضور در محل کار