هیأت‌های مذاکره کننده ایران و اتحادیه اروپا دیدار کردند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، با بازگشت هیات‌های مذاکره کننده به وین، مذاکرات همچنان به صورت فشرده دنبال می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته گفت وگوها از صبح زود آغاز شده و تا حدود دو بامداد پنجشنبه ادامه یافت.  

این گفت‌وگوها در سطح مختلف اعم از روسای هیات‌ها و کارشناسان برگزار شد و امروز هم ادامه می یابد.

همزمان با برگزاری مذاکرات در وین، کارزار رسانه‌ای غرب دستور کار مشخصی را برای فضاآفرینی برای تیم‌های غربی و برای تحت فشار قرار دادن تیم ایرانی را دنبال می‌کنند.

هیأت‌های مذاکره کننده ایران و اتحادیه اروپا دیدار کردند