دیدار باقری و مورا

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، روز گذشته نیز چندین دیدار دوجانبه میان علی باقری و مورا و همچنین جلساتی میان روسای هیأت‌های ایران، روسیه و چین برگزار شده بود.

دیدار باقری و مورا