یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات: روند گفت‌وگوها سازنده و رو به جلو بوده است

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، این منبع مطلع خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوعات باقی‌مانده و لزوم اتخاذ تصمیمات سیاسی، تفاهم شد هیأت‌ها برای مشورت و رایزنی به پایتخت‌ها بازگردند.
وی روند گفتگوها تاکنون را در مجموع سازنده و رو به جلو خواند و افزود: اگر طرف‌های مقابل پس از بازگشت از پایتخت‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، امکان حرکت سریعتر به سمت توافق وجود دارد.

https://criticalstrike.ir/29/01/2022/%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%af%d9%81/