مطهری: تعرفه خدمات پزشکی باید با سطح درآمد و توان اقتصادی اکثریت جامعه متناسب باشد

خبرگزاری ایسنا

اردشیر مطهری در گفت و گو با ایسنا درباره پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشکی برای سال ۱۴۰۱ بیان کرد: شاید در وهله اول منطقی به نظر برسد که به دلیل تورم در مورد تعرفه خدمات پزشکی هم مانند هر تعرفه و هزینه خدمتی دیگر افزایش در نظر بگیریم، اما اگر طرفین موضوع مردم و پزشکان باشند، در شرایط موجود اولویت مردم و اقشاری هستند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی آسیب پذیرند و فشار بیشتری را متحمل می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ارزش زحمت پزشکان طی دوسال گذشته که کشور درگیر کرونا بود بیش از پیش برای جامعه نمایان شد، تصریح کرد: همه ممنون این قشر هستیم، اما شرایط اقتصادی به گونه ای است که نمی توان فشار مضاعفی به اقشار کم درآمد وارد کرد و قطعا پزشکان عزیز و سازمان نظام پزشکی هم این موضوع را درک می کنند. 

اعمال افزایش ۶۰ درصدی تعرفه پزشکان در حال حاضر  به هیچ وجه صحیح نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پزشکان جزء اقشار پر درآمد جامعه هستند و حتی اگر افزایش ۶۰ درصدی تعرفه مبنای کارشناسی صحیح هم داشته باشد اعمال آن در حال حاضر به هیچ وجه صحیح نیست، مگر آن بخشی از افزایش که بیمه‌ها امکان پرداخت آن را داشته باشند.

مطهری تصریح کرد: تعرفه خدمات پزشکی باید با دیگر هزینه های خدماتی کشور و سطح درآمدی و توان اقتصادی اکثریت جامعه تناسب داشته باشد که حتی با تعرفه های کنونی هم متناسب نیست و بسیاری از مردم از پرداخت هزینه های درمانی معمولی خود نیز ناتوانند، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که طبق قانون اساسی دولت مکلف به ارائه خدمات پزشکی رایگان به مردم است.

بین ۵ تا ۹ میلیون نفر فاقد بیمه در کشور داریم

وی با اشاره به تعداد افراد فاقد بیمه در کشور افزود: طبق گزارش های مختلف تعدادی بین ۵ تا ۹ میلیون نفر فاقد بیمه در کشور داریم که اغلب از اقشار آسیب پذیرند و افزایش تعرفه امکان استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی را برای آنها بیش از پیش کم خواهد کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از افراد دارای بیمه پایه که بیمه تکمیلی نیستند هم توان دریافت خدمات مورد نیاز خود را ندارند و وقتی شرایط اقتصادی سخت شده ما باید از هزینه درمان مردم کم کنیم و روش های حمایتی و پوشش بیمه ای را ارزانتر و گسترده تر کنیم، نه اینکه با افزایش تعرفه بستر نارضایتی را فراهم نماییم.

مطهری با بیان اینکه افزایش تعرفه پزشکی یعنی فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر و در عمل پوشش کمتر جامعه به لحاظ دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، گفت: لذا انتظاری که از دولت و وزارت بهداشت داریم این است که اجازه افزایش تعرفه را ندهد و علاوه بر آن برای افزایش سطح پوشش و خدمات بیمه ای هم برنامه ریزی کند.

مطهری: تعرفه خدمات پزشکی باید با سطح درآمد و توان اقتصادی اکثریت جامعه متناسب باشد