زیرنظام های آموزشی بدون اعلام سازمان سنجش اجازه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت را ندارند

خبرگزاری ایسنا

دکتر احسان جمالی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه مصوبات شورای سنجش آموزش کشور برای تمامی زیرنظام های آموزشی قابل اجرا است، اظهار کرد: ما دو شورای تصمیم گیرنده یعنی شورای سنجش و پذیرش دانشجو و شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی داریم که این شوراهای تصمیم گیر بر اساس قانون شکل گرفته اند و افراد دارای حق رای در آن نیز مشخص شده هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: مصوبات هر دو شورای فوق برای همه دستگاه ها و زیرنظام های آموزشی قابل اجرا است چرا که این مصوبات بر اساس وظایف اعضا تصویب می شوند. به همین جهت ممکن است در تمامی جلسات و مصوبات همه اعضا با یکدیگر هم رای نباشند اما آنچه تصویب می شود را باید همه دستگاه ها اجرایی کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: هنوز در جلسات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی تصمیم قطعی در خصوص تکمیل ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ها اتخاذ نشده است.

جمالی یادآور شد: زیرنظام های آموزشی اجازه ندارند بدون اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت اقدام کنند. این موضوع به صورت سالیانه تصمیم گیری می شود به عنوان مثال در سال جاری دانشگاه ها اجازه داشتند برای دوره کارشناسی ارشد دانشجو از شیوه تحصیلات تکمیلی جذب کنند اما در دوره دکتری این اجازه داده نشد.

 

زیرنظام های آموزشی بدون اعلام سازمان سنجش اجازه پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت را ندارند