تصویری زیبا از لکه سرخ سیاره مشتری

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کاوشگر «وویجر ۱» تصویری زیبا از  لکه سرخ بزرگ سیاره مشتری ثبت کرده است.

لکه سرخ بزرگ نام بزرگ‌ترین توفان عظیم چرخان در سطح سیاره مشتری است. این توفان در راستای کمربندها و منطقه‌های مشتری جریان دارد.

وویجر ۱، فضاپیمای کاوشگر فضایی با وزن ۷۲۲ کیلوگرم است که با هدف مطالعه منظومه شمسی بیرونی در ۵ سپتامبر توسط ناسا به فضا پرتاب شد.

تصویر این کاوشگر از مشتری از طریق فیلترهای رنگی گرفته شده و برای تولید تصویر رنگی دوباره ترکیب شده و توسط آزمایشگاه پردازش تصویر در آزمایشگاه پیشرانه جت از نگاتیو‌های سیاه و سفید جمع آوری شده است.


https://criticalstrike.ir/19/02/2022/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/