سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور رونمایی شد/ راه‌اندازی زیرساخت آزمایشگاهی در حوزه خط و زبان فارسی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از 2 پروژه سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور و زیرساخت آزمایشگاهی هوش مصنوعی در حوزه خط و زبان فارسی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
این مراسم با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و با قدردانی و تقدیر از مادر شهید اژدری که از کارکنان مرکز تحقیقات مخابرات ایران بوده است، برگزار شد. 

سند نقشه راه هوش مصنوعی کشور با الگوگیری از برنامه راهبردی هوش مصنوعی در 23 کشور معرفی شده است.

همچنین اهداف کلان سند راهبردهای توسعه هوش مصنوعی در کشور و حوزه‌های اولویت‌دار برای توسعه هوش مصنوعی در کشور معرفی شدند.

این دو پروژه بخشی از پروژه‌های وزارت ارتباطات است که در دهه فجر رونمایی می‌شوند.

پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بسیاری از پروژه‌ها همکار شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه است اما این دو پروژه را به صورت مستقل انجام داده است.

پروژه به سفارش وزارت ارتباطات در این پژوهشگاه انجام شده است.


سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور رونمایی شد/ راه‌اندازی زیرساخت آزمایشگاهی در حوزه خط و زبان فارسی