پیش‌بینی تحقق ۵۰ درصد درآمدهای ۱۴۰۱ شهرداری تهران از محل توسعه شهری

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جریان چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، بررسی لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (بخش منابع و درآمدها) در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

محمد آخوندی در ارتباط با بررسی این لایحه و بخش درآمدها و منابع در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در این کمیسیون سه سناریوی مختلف برای درآمدهای شهرداری تهران در سال 1401 مطرح شد.

وی در رابطه با سناریوهای مطرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: یکی از این سناریوها رقم 37 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1401، سناریوی بعدی مبلغ 47 هزار میلیارد تومان و سناریوی دیگر مبلغ 52 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران در سال 1401 مطرح شد.

آخوندی با اشاره به لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران با رقم 56 هزار و 800 میلیارد تومان تصریح کرد: در این زمینه 28 هزار میلیارد تومان از درآمدها معادل 50 درصد از آن، درآمدهای ناشی از توسعه شهری و بحث شهرسازی خواهد بود و 8 هزار و 900 میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و همچنین 8 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: البته در جریان جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و پس از نظرات اعضا و با توجه به تورم سالانه اتفاقی که خواهد افتاد این است که رقم بودجه 1401 شهرداری تهران در سال آینده محقق خواهد شد.

وی با اشاره به بحث‌های مطرح شده در رابطه با درآمدهای ناشی از توسعه شهری به‌ویژه حوزه شهرسازی در سال 1401 شهرداری تهران گفت: نتیجه بحث‌ها در کمیسیون برنامه این بود که اعضا عدد 28 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از توسعه شهری را قبول نداشتند البته این عدد در کمیسیون تلفیق مورد تأکید قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیق رقم 56 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه شهرداری در سال آینده را به تصویب رساند.

آخوندی ادامه داد: نظر کمیسیون برنامه در ارتباط با درآمدهای ناشی از توسعه شهری و بخش شهرسازی در بودجه سال آینده رقم 24 هزار میلیارد تومان بوده است و بر این مسئله نیز تاکید داشته و دارد.

وی با اشاره به اینکه نباید در تصویب بودجه 1401 شهرداری تهران مبنای ما بودجه 1400 شهرداری تهران باشد گفت: نکته‌ای در این بخش وجود دارد و آن این است که متأسفانه در سال 1400 و با توجه به عملکرد 6 ماهه ابتدایی مدیریت شهری گذشته ما شاهد رکود در شهرداری بوده‌ایم و با توجه به این مسئله نباید بودجه 1401 شهرداری تهران در مقایسه با عملکرد 1400 بسته شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: حتما برای تصویب بودجه 1402 شهرداری تهران باید به عملکرد بودجه 1401 شهرداری تهران توجه شود اما در هر صورت ملاک و مقیاس ما در حوزه درآمدی شهرداری تهران در سال آینده نباید درآمد سال جاری شهرداری تهران باشد.

ناگفته‌های چمران از سنگ‌اندازی‌های دستگاه طاغوت در مراسم ورود حضرت امام به فرودگاه مهرآباد

پیش‌بینی تحقق ۵۰ درصد درآمدهای ۱۴۰۱ شهرداری تهران از محل توسعه شهری