جایگاه سردار سلیمانی و هم‌رزمانش در شعر معاصر عرب بررسی شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات عمار کتاب «وصف یاران: شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش در شعر معاصر عربی» با تدوین و ترجمه عزت ملا ابراهیمی، زهرا فاضلی، معصومه تقی زاده و پرستو قیاسوند را در ۳۳۶ صفحه و بهای ۵۷ هزار تومان منتشر کرده است.

در این کتاب ترجمه و تحلیل اشعاری از احلام حسین غانم، ابراهیم فهد منصور، باسل احمد علی، ثنا مزید نصر، بدیع صقور، احمد حسیب اسعد و حسن علی المرعی از شاعران معاصر سوریه‌ای، ابوعلی العواضی، جلال علی زید و حسن المرتضی، از شاعران معاصر یمنی، بنت الهدی الصغری امل سرور، امل طنانة و باسم عباس سرور، جملگی از لبنان و حسن سامی، حسین القاصد و حمیده العسکری، جملگی از عراق، درج شده است. تحلیل مضامین سروده‌ها که همگی در جهت تقویت جبهه مقاومت است، از دیگر مباحث این کتاب است.

هرچند که این شاعران جملگی از بزرگان ادبیات معاصر عرب هستند، اما از میان آنها احلام حسین غانم، شاعر معاصر سوریه‌ای، وجهه‌ای خاص دارد. او عضو انجمن نویسندگان عرب است و تاکنون مقالات و آثار بسیاری را درباره شاعران عرب و ایرانی به رشته تحریر درآورده است. او که از شیفتگان اهل بیت بویژه سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و همچنین بانو زینب کبری (س) به شمار می‌رود، جایگاهی والا در سرودن اشعار آیینی دارد. احلام حسین غانم اشعاری را در وصف سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و جریان مقاومت سروده است. در این کتاب سه شعر او در وصف حاج قاسم سلیمانی با عناوین «ای قاسم»، «خورشیدهای شادمانی» و «خون والای تو» ترجمه شده است.

از دیگر اشعار تاثیرگذاری که در این کتاب ترجمه شده‌اند می‌توان به این موارد اشاره کرد: «قاسم را بدرود گفتم» سروده احمد حسیب اسعد، «زینب بار دیگر به اسارت نخواهد رفت» سروده امل طنانة، «حاج قاسم قدیس» سروده باسم عباس سرور، «آمریکا به زودی نابود خواهد شد» سروده حسن المرتضی و «آری این همان پاسخ است» سروده حسین القاصد اشاره کرد.

جایگاه سردار سلیمانی و هم‌رزمانش در شعر معاصر عرب بررسی شد