شماره جدید نشریه جهان کتاب منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۳۹۰ نشریه جهان کتاب ویژه آذر و دی ماه با قیمت شش هزار تومان منتشر شد.

در بخش اول نشریه که شامل چند نامه می‌شود، نامه هایی با عنوان دست‌هایش، در بهشت باغ خیابان مشیر، حال نوشتن و با ساراماگو در کتابخانه به ترتیب نوشته پرویز دوائی، سیروس پرهام، احمد اخوت و پرتو شریعتمداری آمده است.

در بخش داستان اما داستانهای با عناوین و نویسنده های زیرآمده است؛ دائره المعارفی از تاجیکستان: رامین هادیزاده، از بهار کسری تا سرو کشمیر: پیام شمس الدینی، با تیشخ بر دیروز: مجید جلیسه، سنگینی سترگ قرن: حسن میرعابدینی، زندگی آینده شورا: زری سترده، روایت، صناعتی نامرئی اما بلاغت ساز: غزل محمدی، در دامنه های زاگرس: طلیعه خادمیان، صورتگر معنی: علی اکبر جعفری ندوشن، لحظه رزم‌آرا: کاوه بیات، عملیاتی که چندان خرد و مختصر نبود: منصور نصیری طیبی، روزی روزگاری دموکراسی وجود داشت: فرخ امیرفریار، سراب صلح در افغانستان: مجید رهبانی،

در بخش مقالات هم سه مقاله از عبدالحسین آذرنگ، کامیارعابدی و علی اکبر قاضی‌زاده با عنوان دانشنامه نگاری در پرتو سیاست فرهنگی، تحول ادبی در پرتو تحول اجتماعی و چنان کرده‌اند بزرگان آمده است.

اما بخش پایانی نشریه به معرفی کتاب اختصاص دارد. در بخش اول زری نعیمی به معرفی کتابهای آدم‌ها آب شدند، این طور مردها، بزها به جنگ نمی‌روند، جان غریب، حفره و رقصیدن نهنگ‌ها در مینی‌بوس پرداخته است.

در بخش معرفی کوتاه هم به صورت مختصر چند کتاب معرفی شدند و سپس به تازه های نشرپرداخته شده است. در بخش درگذشتگان هم یادی از کسانی که از دنیا رفته‌اند شده است.

هشتمین شماره بیست و ششمین سال نشریه جهان کتاب (شماره ۳۹۰) ویژه اذر و دی ماه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان با قیمت شش هزار تومان منتشر شده است.

شماره جدید نشریه جهان کتاب منتشر شد