رد رشوه پنج میلیارد ریالی توسط قاضی پاک دست سیرجانی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه یدالله موحد در تشریح این خبر افزود: با ارجاع پرونده‌ای با عناوین اتهامی انتقال مال غیر( ۲۵ درصد از عایدات معدن سنگ آهن)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر به دادسرای سیرجان و عدم نتیجه‌بخشی تلاش‌های برخی افراد به منظور جلوگیری از تکمیل مراحل رسیدگی به این پرونده،  مراتب در شعبه ۱۰۱ مورد رسیدگی قانونی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به این پرونده، فردی با مراجعه به شعبه و اعلام حضور خود از طرف متهمان پرونده، قصد داشت با اعمال نفوذ و دادن رشوه پنج میلیارد ریالی به دادرس مربوطه، مسیر پرونده را منحرف سازد.

رئیس کل دادگستری کرمان ادامه داد: در این رابطه، قاضی مربوطه ضمن اعلام مراتب به حفاظت و اطلاعات دادگستری و سپس با استقرار تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کرمان فرد رشوه دهنده دستگیر شد و در حال حاضر جهت بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت به سر می‌برد.

موحد، وجود قضات پاک دست را از سرمایه‌های عظیم دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: قضات و کارکنان خدوم، انقلابی و جهادی مایه افتخار دستگاه قضایی است.

وی اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی در کمال سلامت و ایثارگرانه خدمات قضایی را به مردم شریف استان ارائه می‌کنند و انتظار می‌رود که مردم نیز این خدمتگزاران خود را بشناسند و دستگاه قضایی استان هم باید قدردان این تلاشگران باشد.

رد رشوه پنج میلیارد ریالی توسط قاضی پاک دست سیرجانی