اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» روز پنجشنبه 5 خرداد در تهران و در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی، برگزار می‌شود.

این مراسم خانوادگی با حضور خانواده‌ها و دهه هشتادی‌ها و نودی ها و همراه با اجرای سرود «سلام فرمانده» با حضور «ابوذر روحی» برگزار خواهد شد.

اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی