سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی منصوب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم علی سلاجقه آمده است: با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم جنابعالی به سمت “سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی ” منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به  ” عدالت محوری”، ” روحیه انقلابی”، “مردم داری” ، “پاکدستی فساد ستیزی”، “قانون مداری”، “مفاد عهد نامه مدیران دولت مردمی” و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید. توفیقات آن جناب در وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

در سوابق کاری اسدالله حاتمی می توان به ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند اشاره کرد.

حکم انتصاب وی پنجشنبه۷ بهمن ماه توسط حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی منصوب شد